Com actuem

Per aconseguir els objectius proposats, es duen a terme les següents actuacions:

  • Es participa als òrgans de les diferents administracions amb competències en polítiques socials.
  • Es duen a terme iniciatives de sensibilització i assessorament sobre l’aplicació dels principis de la compra pública ètica i les clàusules socials a les compres, subministraments i licitacions de les administracions públiques.
  • S’elaboren i es presenten propostes per aconseguir un model de sistema de finançament estable que respecti l’atenció i la qualitat dels col·lectius més vulnerables i posi en valor el paper del tercer sector davant les entitats mercantils.
  • Es reivindiquen – constantment i amb accions molt diverses- els drets fonamentals constitucionals de les persones que han de ser assumits per l’administració.