Declaració d’accessibilitat

L’organisme Tercer Sector Social Illes Balears, amb CIF:G57699597 s’ha compromès a fer accessible el lloc web tercersectorsocial.tex.me de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web terecersectorsocial.texi.me. Aquest lloc web és plenament conforme amb el RD 1112/2018.

 Aquesta declaració va ser preparada el 19 d’octubre de 2023. El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

 Última revisió de la declaració: 19 d’octubre del 2023.