Membre de la entitats

El Tercer Sector Social de les Illes Balears està constituït per les següents xarxes i federacions:

COORDINADORA Balear de Persones amb Discapacitat

COORDINADORA és una federació d’àmbit autonòmic que té com a objectiu principal la normalització del dia a dia dels ciutadans amb alguna discapacitat; per això realitza serveis dins làmbit associatiu, social, formatiu i laboral. Actualment està integrada per 34 associacions.

EAPN – BALEARES. Xarxa per la Inclusió Social

EAPN-IB és una xarxa d’entitats sense ànim de lucre, que té com a objectiu combatre la pobresa i l’exclusió social de les Illes Balears.

És una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre que agrupa gairebé 30 entitats de les illes. A més, estan associats amb l’EAPN (European Anti Poverty Network), una xarxa europea de lluita contra la pobresa i l’exclusió social que neix a Brussel·les el 1990 com a coalició independent d’ONG. L’EAPN és un òrgan de consulta per part del Consell Europeu i membre fundador de la Plataforma Europea d’ONG per a l’acció social; constituïda per més de 25 xarxes nacionals i 22 organitzacions d’àmbit europeu.

EAPN- Illes Balears també forma part de L’EAPN-ES, la xarxa de l’Estat Espanyol que es va crear el 2004 i la integren 15 xarxes de les diferents autonomies i 14 entitats estatals.

Federació d’Entitats i Serveis de Salut Mental de Mallorca

Federació que agrupa 5 entitats de Mallorca que treballen a l’àmbit de la salut mental. L’objectiu de la federació és representar amb més força les necessitats importants d’aquest col·lectiu en l’àmbit sanitari, sociolaboral i judicial/penitenciari.

Federació Predif Illes Balears de persones amb discapacitat física (PREDIF-IB)

Predif-IB és una federació dàmbit autonòmic composta per 3 associacions. Persegueix la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i fisicopsíquica, la seva inserció social en igualtat de condicions, i la sensibilització de la societat en general cap a les dificultats del col·lectiu.

Pertany a la Confederació PREDIF, una associació sense ànim de lucre, d’àmbit estatal que representa i atén més de 30.000 persones amb discapacitat física a Espanya.

foQua ( Fòrum per a la qualitat . Associació empresarial d’ entitats sense ànim de lucre del sector de la discapacitat )

foQua és una associació empresarial d’entitats sense ànim de lucre que atenen persones amb discapacitat. D’àmbit balear, la finalitat és promoure el desenvolupament empresarial, la innovació i la qualitat al sector de la discapacitat. Actualment agrupa 16 entitats.

ONCE Illes Baleares

L’ONCE és una corporació de dret públic sense objectiu lucratiu. Té com a finalitat la prestació de serveis socials adreçats a persones amb ceguesa o amb discapacitat visual severa i que van encaminats a la promoció de l’autonomia personal, la inserció social i laboral, l’accés a la informació ia la tecnologia, l’oci, l’esport i la cultura.

Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears

Organització dàmbit autonòmic i sense ànim de lucre que treballa per promoure espais de coordinació i col·laboració entre entitats que fomenten lacció voluntària. Actualment, està integrada per 30 entitats.

Els qui en formen part són un grup de persones que comparteixen valors i el compromís d’aconseguir que les persones amb discapacitat intel·lectual millorin la seva qualitat de vida personal, familiar, social i laboral en qualsevol etapa de la seva vida.

PLENA INCLUSIÓ Balears

És una federació d’entitats sense ànim de lucre a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual. Es va constituir el 2000 i forma part de la Confederació Espanyola Plena inclusió, la qual està integrada per 19 federacions autonòmiques que alhora agrupen gairebé un miler d’entitats a tot Espanya. Plena Inclusión porta més de 50 anys treballant per millorar la qualitat de vida de les persones amb qui treballa i la de les seves famílies.

Els qui en formen part són un grup de persones que comparteixen valors i el compromís d’aconseguir que les persones amb discapacitat intel·lectual millorin la seva qualitat de vida personal, familiar, social i laboral en qualsevol etapa de la seva vida.

REAS IB (Red de Economía Alternativa y Solidaria Islas Baleares)

REAS IB és una xarxa d’entitats que té com a missió fonamental potenciar l’economia solidària com un instrument que permeti el desenvolupament d’una societat més justa i solidària, caminant cap al desenvolupament sostenible i tenint present la interdependència entre economia, societat, medi ambient i cultura .

A les Illes Balears REAS agrupa actualment 11 entitats.