Política de Privacitat

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Mitjançant aquest avís legal, l’entitat informa els usuaris de la pàgina Web, sobre la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal. 

L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades i seran incorporades als sistemes de tractament, el Responsable dels quals és l’entitat. Així mateix, es compromet al compliment de les obligacions establertes en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets digitals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats. 

Utilitzem serveis de Google Inc. (Google) com reCaptcha i Google Maps per mostrar el mapa i realitzar estadístiques anònimes de l’ús i accés a la nostra pàgina Web. Amb aquesta finalitat, les dades seran transmeses a Google per poder ser utilitzades. L’adreça IP serà encriptada per Google en els estats membres de la Unió Europea, així com en els estats associats a l’espai econòmic europeu. Només en alguns casos excepcionals, les adreces IP seran transmeses al servidor de Google als Estats Units per a la seva encriptació. En nom del propietari d’aquest lloc web, Google ha d’utilitzar aquestes informacions per avaluar l’ús del servei per part dels usuaris. Tots els detalls sobre la política de privacitat de Google es poden llegir a la pàgina https://policies.google.com/privacy?hl=es

Dades del Responsable del tractament

El responsable de tractament Tercer Sector Social Illes Balears amb domicili social a Carrer de Sor Clara Andreu, núm. 15, 07010, Palma de Mallorca, Illes Balears, España, 3sectorsocialillesbalears@gmail.com. 

Tractaments de dades

Apartat de Contacte

Finalitat del tractament

La informació que ens faciliten les persones interessades serà tractada per tal de respondre a la petició d’informació demanada, així com facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès, si aquests han donat el seu consentiment.

Conservació de les dades

Les dades personals recollides seran conservades mentre existeixi un interès mutu per a això. L’interessat podrà sol·licitar la seva supressió.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les seves dades és la sol·licitud de consentiment dels interessats.

Els camps marcats són obligatoris, si no es complimenten, no s’enviarà el formulari.

Destinataris de comunicacions 

No es preveu realitzar comunicacions de dades.

Destinataris de Transferències internacionals

No es preveu fer cap transferència internacional a tercers països.

Política de privacitat de la gestió de currículums

Finalitat del tractament

Es realitza tractament de les dades personals necessàries per a la gestió de RRHH i processos de selecció de personal.

Conservació de les dades

Les dades personals recollides seran conservades un any des de la data que va ser dipositada, excepte si l’interessat/da passa a formar part de la plantilla del responsable.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les seves dades és l’aplicació de mesures precontractuals, i el consentiment de l’interessat en alguns apartats.

Destinataris de comunicacions 

A les entitats associades, si l’interessat ha prestat el seu consentiment.

Destinataris de Transferències internacionals

No es preveu fer cap transferència internacional a tercers països.

Drets dels interessats

La normativa vigent de protecció de dades l’empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les seves dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

Els interessats podran exercitar els drets:

  1. D’accés a les dades personals que li concerneixen;
  2. De rectificació de les seves dades personals per a la seva actualització;
  3. De supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
  4. De limitació del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies, cas en el qual, el responsable de tractament únicament conservarà les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  5. D’oposició al tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, cas en el qual, el responsable de tractament únicament conservarà les dades personals per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  6. De portabilitat de les seves dades personals, quan aquestes siguin automatitzades.

Per a això, podrà contactar amb el responsable de tractament i demanar el formulari per a l’exercici de drets, que haurà de ser tramès emplenat i signat, a la seu social informada a l’apartat “Responsable del tractament”. En cas que existeixin dubtes raonables quant a la identitat de l’interessat que demana l’exercici de drets, és possible que el responsable de tractament, li demani verificació mitjançant aportació de documentació d’identitat. També pot realitzar la sol·licitud via mail a 3sectorsocialillesbalears@gmail.com, on se l’informarà del procediment a seguir.

L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

L’interessat pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, i/o en la forma de posar-se en contacte amb el responsable.