Què som

La MISSIÓ del Tercer Sector Social Illes Balears és aglutinar

El Tercer Sector Social Illes Balears es va constituir legalment el 13 de març de 2010; encara que les entitats membres ja estaven col·laborant, en xarxa, des del 2008.

La MISSIÓ del Tercer Sector Social Illes Balears és aglutinar, amb el màxim consens possible, les xarxes del tercer sector social de les Illes Balears per millorar el benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes. I per això és fonamental consolidar les xarxes i les entitats que representen i aconseguir el reconeixement dels sectors econòmics, de les administracions públiques i de la societat balear.

El Tercer Sector Social aglutina a entidades de iniciativa privada, sin ánimo de lucro y que tienen como objetivo la promoción de colectivos de personas en riesgo de exclusión social o con necesidades específicas. Així, poden ser associacions, federacions, cooperatives d’iniciativa social, centres especials de treball, congregacions religioses,
empreses dinserció i fundacions.

Situació de vulnerabilitat

Els programes i actuacions d’aquestes entitats van dirigides a persones que estan en situació de vulnerabilitat dels col·lectius següents: persones grans, persones amb discapacitat, infància i família, joves, dones, immigrants, refugiats i asilats, persones amb malalties mentals, malalts crònics , persones amb conductes additives, reclusos i exreclusos, persones amb dificultats d’inserció sociolaboral, persones sense sostre i altres; així com la població en general per sensibilitzar i potenciar valors solidaris i crear espais dinclusió social.

El Tercer Sector – base de l’estat del benestar- s’ha desenvolupat a les Illes Balears en els darrers 30 anys i es fonamenta en valors de responsabilitat social, solidaritat i consciència cívica. El Tercer Sector Social aporta un coneixement directe sobre les necessitats que afecten determinats col·lectius, aporta les solucions i s’hi implica.
Així, en aquests 30 anys, les organitzacions del sector han passat de la necessitat de fer front a un problema determinat pràcticament sense recursos a ser organitzacions consolidades, que proporcionen serveis d’alta qualitat i generen llocs de treball (per a professionals especialitzats i també per a persones usuàries amb polítiques d’inserció laboral).

S’ha desenvolupat a les Illes Balears en els darrers 30 anys